Escortguide.dk

THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..

THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147
196

Valideret

THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #1
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #2
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #3
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #4
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #5
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #6
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #7
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #8
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #9
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #10
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #11
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #12
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #13
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #14
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #15
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #16
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #17
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #18
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #19
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #20
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #21
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #22
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #23
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #24
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #25
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #26
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #27
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #28
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #29
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #30
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #31
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #32
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #33
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #34
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #35
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #36
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #37
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #38
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #39
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #40
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #41
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #42
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #43
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #44
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #45
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #46
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #47
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #48
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #49
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #50
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #51
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #52
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #53
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #54
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #55
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #56
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #57
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #58
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #59
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #60
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #61
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #62
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #63
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #64
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #65
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #66
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #67
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #68
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #69
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #70
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #71
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #72
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #73
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #74
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #75
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #76
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #77
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #78
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #79
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #80
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #81
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #82
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #83
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #84
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #85
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #86
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #87
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #88
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #89
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #90
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #91
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #92
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #93
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #94
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #95
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #96
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #97
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #98
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #99
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #100
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #101
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #102
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #103
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #104
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #105
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #106
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #107
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #108
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #109
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #110
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #111
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #112
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #113
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #114
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #115
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #116
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #117
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #118
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #119
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #120
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #121
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #122
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #123
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #124
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #125
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #126
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #127
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #128
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #129
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #130
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #131
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #132
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #133
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #134
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #135
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #136
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #137
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #138
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #139
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #140
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #141
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #142
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #143
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #144
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #145
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #146
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #147
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #148
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #149
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #150
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #151
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #152
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #153
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #154
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #155
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #156
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #157
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #158
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #159
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #160
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #161
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #162
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #163
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #164
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #165
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #166
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #167
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #168
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #169
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #170
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #171
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #172
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #173
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #174
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #175
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #176
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #177
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #178
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #179
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #180
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #181
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #182
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #183
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #184
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #185
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #186
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #187
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #188
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #189
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #190
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #191
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #192
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #193
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #194
THE AMAZING SWEET CARING.. JACKEY BROWN..
København

Tel: 31102147 // #195

ID #66158

Info

Om mig


1 H WITH ANAL 1800,-.

08:00 TO 20:00.

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
NO PHOTO SHOPPING MY DEAR.
100% ALL ME.

HI SWEETIE.
I AM THE AMAZING SWEET CARING..
JACKEY BROWN..

THE SWEETEST AND MOST SEXUAL CHOCOLATE AROUND..

I AM FOR SURE THE GREATEST GIRLFRIEND OR PORNSTAR EXPERIENCE YOU WILL EVER HAVE THE PLEASURE OFF.
I OFFER YOU
REAL ANALSEX WHERE YOU CAN GO DEEP AND HARD.
I REALLY ENJOY THAT.
DEEP THROAT AND MUCH MORE.

MISS BROWN SIMPLY THE BEST PORN STAR SEX??

COME AND MAKE A REAL SEXVIDEO
WITH ME AND HAVING THE BEST SEX IN YOUR LIFE ????

I AM VERY DIFFERENT FROM EVERY WOMEN YOU HAVE EVER BEEN WITH.
I DON'T LIKE TO RUSH.

SO DO YOU WANT TO FEEL SPECIAL.
THEN I AM THE PERFECT CHOICE.

IF YOU WANT DISCOUNT I AM THE WRONG CHOICE.

COME AND BE MY ONE AND ONLY.
LET ME SHARE MY BODY, MY HEART AND MY SOUL FOR THE TIME YOU ARE WITH ME.

I PROMISE, .YOU WILL NEVER REGRET IT

I OFFER YOU QUALITY NOT QUANTITY.
I DON'T LIKE TO RUSH.

RESPECT ME...
I ALWAYS GIVE YOU MUCH MORE THAN YOU EXPECT.
HEALTH AND HYGIENE ARE EXTREMELY IMPORTANT TO ME.

FOR CONTACT USE
WHATSAPP, OR SMS..
PHONE CALL'S IS ONLY WHEN I HAVE TIME.

SAVE MY NUMBER TO SEE IF I AM AVAILABLE
WHEN YOU LIKE TO VISIT ME.

SATURDAY FROM 07:00 TO 22:00
YOU FIND ME NEXT TO ROYAL ARENA & FIELD'S

YOU CAN PARK AT THE
P-HUS ARENA.
OR USE FIELD'S PARKING.

I OFFER PERSONALIZED PREPAID
VIDEOS OR WEBCAM SHOWS ON
MY WHATSAPP NR +46 76 235 6334

YOU PAY FOR MY TIME NOT THE SERVICE
PRICE FOR MY TIME.

QUICKY = 1000 DKK = 140€
30 MIN = 1200 DKK = 160€
45 MIN = 1500 DKK = 210€
1 HOUR = 1800 DKK = 250€
I ONLY CHARGE EXTRA IF YOU WANT TO MAKE VIDEO
500 DKK.

I ABSOLUTELY PREFER VISACARD, MASTERCARD, MOBILPAY, SWISH OR REVOLUT PAYMENT.
IF YOU PAY ME IN CASH THEN KINDLY USE EURO = €
DKK,SEK
ARE NOT SO GOOD MONEY ANYMORE
BUT I DO STILL ACCEPT THEM..

anal, Breast sex, Caress, cob cum on body, cof cum on face, deepthroat, Facefuck, Facesitting, Fingering, fisting, French kiss, French under shower, GFE experience, soft domina, High heel boots wearing, Kisses, massage, Masturbation, oral with condom, Oralsex without condom owo, Photo, PSE pornstar experience, Prostatemassage, rimming rimjob, Role play, Sexual toys, Sexy lingeries, Shower together, Sliding massage, Squirting Strapon, Strapon & anal stretching, Penismassage, Throatfuck Video,

PLEASE RESPECT THIS....
I DON'T GO ONE DATES VACATION OR
ANYTHING LIKE THAT WITH YOU.
I DON'T SEEK A BOYFRIEND OR HUSBAND OR ANY OTHER FORM FOR CLOSE RELATIONSHIP

NO SERVICE FOR AFRICAN,OR MIX AFRICAN MEN.


.....................................

Prisliste

10 MINUTES ALL INCLUSIVE BLOWJOB WITHOUT CONDOM
1.000,00
30 MINUTES ALL INCLUSIVE BLOWJOB WITHOUT CONDOM
1.200,00
45 MINUTES ALL INCLUSIVE BLOWJOB WITHOUT CONDOM
1.500,00
1 HOUR ALL INCLUSIVE BLOWJOB WITHOUT CONDOM
1.800,00

Vagtplan

Tirsdag
08:00-20:00
Torsdag
08:00-20:00
Fredag
08:00-20:00
Lørdag
07:00-18:00
Denne hjemmeside er alene en reklameplatform, og har ingen forbindelse eller ansvar med de steder eller personer, som er reklamerer her. Vi sælger kun annonceplads, og er ikke et escortbureau, eller på nogen måder involveret i vores annoncørers forretninger. Hjemmesiden drives af OEMA ApS, Torvet 19H, 4600 Køge, Danmark